Topgrade Focus

Track the time you're spending working or studying all in one easy to manage place. Over 250,000 people use Topgrade to improve their work or exam results. Access your time tracker anywhere, online or offline, with our mobile apps.

Đã sử dụng Topgrade? Đăng nhập.

Screenshot showing quiz dashboard
Man managing time

Easy Time Tracker

Sử dụng Topgrade Focus để theo dõi cách bạn dành thời gian của mình.

Dễ dàng thêm các dự án và nhiệm vụ với giao diện người dùng đơn giản của chúng tôi. Sau đó, bắt đầu ghi lại thời gian của bạn bằng một cú nhấn đơn giản.

Tạo tài khoản miễn phí và bắt đầu thêm công việc ngay lập tức.

Làm Việc Thông Minh Hơn!

Topgrade Focus cho phép bạn sử dụng các tính năng nâng cao để giúp bạn quản lý thời gian thật dễ dàng.

✓ Dễ dàng phân loại nhiệm vụ thành các dự án khác nhau

✓ Xem tổng quan về những gì bạn đã làm mỗi ngày, tuần, tháng hoặc năm

✓ Tất cả các sự kiện được lưu trữ trên đám mây và có thể được truy cập mọi nơi thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi

✓ Làm được nhiều việc hơn bằng cách tập trung vào nhiệm vụ trong tầm tay

Image showing calendar planner apps
$ua = strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT’]);