Lập Kế Hoạch Học Tập

Hơn 250.000 sinh viên sử dụng Topgrade để cải thiện kết quả thi của họ. Tổ chức các lớp học, kỳ thi, các buổi học, bài tập và nhắc nhở tất cả trong một nơi dễ quản lý. Truy cập bảng kế hoạch của bạn ở mọi nơi, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, với các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi.

Đã sử dụng Topgrade? Đăng nhập.

Screenshot showing quiz dashboard
Happy student

Không Bao Giờ Bỏ Lỡ Hạn Chót

Sử dụng Công cụ lập kế hoạch học tập của Topgrade để theo dõi tất cả các cam kết của bạn.

Xem tất cả các mục lịch của bạn trong lịch được thiết kế đẹp mắt có chế độ xem theo ngày, theo tuần và theo tháng. Ngoài ra, hãy xem danh sách các sự kiện sắp diễn ra để bạn luôn đứng đầu lịch biểu của mình.

Tạo tài khoản miễn phí và bắt đầu thêm các mục lịch ngay lập tức.

Lập Kế Hoạch Thông Minh

Công cụ lập kế hoạch học tập hàng đầu cho phép bạn sử dụng các tính năng nâng cao để quản lý các cam kết của bạn dễ dàng.

✓ Dễ dàng phân loại sự kiện thành các loại khác nhau

✓ Đặt sự kiện lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm

✓ Đặt sự kiện để dừng sau một số lần xuất hiện hoặc ngày đã đặt

✓ Thêm vị trí vào lớp hoặc giá trị hoàn thành phần trăm cho bài tập

Image showing calendar planner apps
$ua = strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT’]);